In Stoutenburg zijn 2 'collectieve zonnedaken' aangelegd, een project van Energiecoöperatie DEEL ism Vallei Horstee. De daken hebben in totaal 400 zonnepanelen en zijn juni 2023 aangesloten op het net. Het is een collectief project met 43 deelnemers, en ook de Voedselbank deelt in de opbrengst. Najaar 2023 starten we de voorbereidingen en inschrijving voor 2 nieuwe daken.

MEEDOEN aan een 'Collectief Zonnedak'
Deelname staat open voor mensen die wonen in het 'postcodegebied' rondom de zonnedaken, dus in Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Met de gezamenlijke inleg van de deelnemers worden de installaties gefinancierd (een certificaat per zonnepaneel). Daarvoor krijg je als deelnemer elk jaar een vergoeding voor de zonnestroom opbrengst van 'jouw' zonnepanelen. Er is een zonnedak-coöperatie opgericht, Coöperatie DEEL Collectieve Zonnedaken, om de installaties te beheren en de opbrengst te verrekenen. De daken worden gehuurd voor 15 jaar, dat is de looptijd van het project. Het is mogelijk om certificaten tussentijds door te verkopen aan iemand anders die in het postcodegebied woont. Daarover zijn bij aanvang van het project afspraken gemaakt in een deelnemers-reglement.

Twee Collectieve Zonnedaken in Stoutenburg - beide daken zijn in juni 2023 aangesloten op het net, met in totaal 400 zonnepanelen. Aan dit project doen 43 deelnemers mee. Uit giften zijn 9 certificaten geregistreerd voor de Voedselbank, zodat zij jaarlijks delen in de opbrengst. Ook de gemeente Leusden droeg hieraan bij met een gift voor 3 certificaten. Op woensdag 7 juni was de feestelijke opening.

Inschrijving weer geopend: Er waren meer inschrijvingen dan certificaten, en er staan al mensen op de wachtlijst. Dus vanwege de grote belangstelling en de goede ervaringen bij zowel deelnemers als dak-eigenaren, starten we najaar 2023 de voorbereidingen voor 2 nieuwe collectieve daken. Belangstelling? contact ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact en informatie: mail ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgroep: Dirk Jan Bleijerveld, Marian Marseille, Marc Meulemans en Alex van der Wijk (leden oprichtingsbestuur) ism Frank Jansen en Bart van den Heuvel

Zie hieronder voor meer uitleg en achtergrondinformatie.

Foto's: installatiewerkzaamheden en zonnepanelen gereed op locatie Ruifweg, en deelnemersavond maart 2023

2305 STBproject Rw42305 STBproject Rw72303 STBproject deelnemersavondLogo DEEL Collectieve Zonnedaken

- - -
ACHTERGROND INFORMATIE

- inleg per certificaat is 340 euro (1 certificaat per zonnepaneel); in de 1e ronde max. 6 certificaten per deelnemer; in totaal waren 400 panelen beschikbaar (230 op locatie Ruifweg en 170 op locatie Stoutenburgerlaan). Voor het nieuwe project zal de inleg naar verwachting gelijk zijn, dus ook 340 euro.
- terugverdientijd is naar verwachting 8-10 jaar, maar is m.n. afhankelijk van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs.
- giften zijn gebruikt om een aantal panelen aan te kopen, waarvan de opbrengst jaarlijks ten goede komt aan de Voedselbank Leusden. Voor het nieuwe project zijn opnieuw giften welkom voor certificaten voor de Voedselbank.
- RVO heeft SCE subsidie toegekend voor beide locaties, een garantiebedrag-opbrengstsubsidie voor jaren met lage elektriciteitspijs. Voor het nieuwe project wordt eveneens een SCE subsidie aangevraagd bij RVO.
- projectcoöperatie 'DEEL Collectieve Zonnedaken' is op maandag 27 maart officieel opgericht, om het beheer van de zonnedaken te regelen, en meer collectieve zonnedaken te realiseren. Ook de nieuwe zonnedaken worden onderdeel van deze projectcoöperatie.
- de zonnestroom wordt aan het net geleverd via Greenchoice
- Stedin heeft vooraf bevestigd dat beide locaties op het net aangesloten kunnen worden. Voor de nieuwe zonnedaken wordt vooraf uitgezocht of Stedin de daken op het net kan aansluiten.
- een technisch bureau heeft een draagkracht-berekening gemaakt en bevestigd dat beide daken sterk genoeg zijn voor het extra gewicht van de zonnepanelen, dus geen aanpassingen nodig. Ook voor de nieuwe zonnedaken wordt vooraf de draagkracht berekend.
- de notaris stelt de opstalovereenkomsten formeel vast, om oa de huur van beide daken te regelen. Ook voor de nieuwe zonnedaken wordt een opstalovereenkomst gesloten, naar het voorbeeld van de eerdere daken.
- verzekeringen zijn uitgezocht en geregeld; mede met de ervaringen van Zonnedak de Korf en Zonnedak Valleizon
- we hebben een manier gevonden om Leusdenaren met een krappe beurs via de Voedselbank te laten meedelen in de opbrengst

De locatie-eigenaren hadden al in de begin fase hun medewerking toegezegd, door hun dak beschikbaar te stellen en als deelnemer. We hebben dit project gezamenlijk opgepakt vanuit de afspraak dat het project doorgaat, ténzij er iets onverwachts en onoplosbaars gebeurt. En dat we er gezamenlijk een mooi project van maken, dat interessant is zowel voor deelnemers als voor locatie-eigenaren om aan mee te doen. - Ook voor de nieuwe zonnedaken wordt dat de aanpak.

Werkgroep: Dirk Jan Bleijerveld, Marian Marseille, Marc Meulemans en Alex van der Wijk (leden oprichtingsbestuur) ism Frank Jansen en Bart van den Heuvel
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- - -
NOG MEER ACHTERGROND INFORMATIE
bij de twee collectieve zonnedaken Stoutenburg
- Bij RVO was een SCE-subsidie aangevraagd, en deze is voor beide locaties toegekend. Dit is de landelijke regeling 'Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)', een nieuwe subsidieregeling voor collectieve (postcoderoos) zon-op-dak projecten, met een looptijd van 15 jaar, uitgevoerd door RVO, met een opbrengst-vergoeding voor de geproduceerde zonnestroom.
- Zonnepanelen: 400 panelen a 410 Wp, op oost-west daken; met centrale omvormers waarop in de toekomst evt een accu aangesloten kan worden
- Aantal deelnemers: de SCE regeling stelt dat er per projectlocatie 'minimaal 1 deelnemer per 5 kWp opgesteld vermogen' moet zijn. De installaties hebben een totaal vermogen van 164 kWp, dus er zijn minimaal 35 deelnemers nodig, die samen voldoende geld inleggen voor 400 panelen.
- In Leusden zijn al twee collectieve zonnedaken (Zonnedak de Korf en Zonnedak Valleizon, beide met subsidie vanuit de 'oude' postcoderoosregeling); de kennis en ervaring daarvan wordt gedeeld voor deze nieuwe collectieve daken.
- De nieuwe daken krijgen subsidie uit de nieuwe SCE-regeling. Er zijn enkele verschillen met de oude postcoderoosregeling: o.a. de mogelijkheid om je certificaten 'mee te nemen' als je verhuist naar buiten het postcodegebied. Ook wordt de opbrengst van een SCE-project uitbetaald via de zonnedak-coöperatie, ipv een verrekening via de jaarnota van je energieleverancier. Verder kun je ook meedoen aan een SCE-project als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt, ongeacht het aantal panelen, want de opbrengst wordt niet verrekend met je jaarnota.
- Afspraken met de locatie-eigenaar zijn vastgelegd in een opstalovereenkomst (oa verzekeringen, vergoeding voor gebruik van het dak, en wat er met de installatie gebeurt na 15 jaar).
- In de SCE-regeling is bepaald dat alle stroom aan het net geleverd moet worden, via een aparte meter. Ivm de krapte op het stroomnet worden er max 230 panelen per locatie geplaatst, zodat een kleinverbruik-aansluiting volstaat. Stedin heeft vooraf bevestigd dat beide installaties op het stroomnet aangesloten kunnen worden.
- Het project is opgestart door Energiecoöperatie DEEL in Leusden (een vereniging, bewonersinitiatief) ism Vallei Horstee. De installaties worden om praktische redenen ondergebracht in een project-coöperatie, waarin we in de toekomst nog meer nieuwe collectieve zonnedaken kunnen toevoegen.

Logo DEEL Collectieve Zonnedaken

 

Zonnedaken Teller Leusden

x
ZONNEDAKEN OP WONINGEN
x
ZONNEDAKEN OP BEDRIJVEN
x
ZONNESTROOM (MW) GEÏNSTALLEERD VERMOGEN


Bron: CBS (t/m juni 2022) en DEEL; update mei 2023

We produceren op deze 4.300 zonnedaken van woningen en bedrijven al voldoende Leusdense zonnestroom voor het gebruik van ruim 7.000 huishoudens, dat is 54% van alle inwoners van Leusden en er komen steeds meer zonnepanelen bij.

Oproep: Heb je onlangs zonnepanelen op je dak gelegd? laat het dan weten voor onze volgende update van de Zonnedaken Teller!