Hoe gaan we in Leusden voldoende groene stroom produceren om de klimaatdoelen te halen? Een uitdaging met lastige dilemma’s. Tijdens de online DEEL avond op dinsdag 25 mei gingen we daarover in gesprek met Gerben de Vries (Natuur en Milieufederatie Utrecht).

pexels plantDEEL AVOND over Criteria voor energieprojecten
dinsdag 25 mei 2021 | 20:00-21:30 uur | online via Zoom

Download presentaties
- Veranderen met doordachte keuzes, en hoever zijn we eigenlijk al? (DEEL)
- Alternatief RES bod - criteria voor drievoudig duurzaam (NMU)
- zie ook 'NMU: Aanbod aan regio Amersfoort - energietransitie kan voortvarend en verantwoord'

Steeds meer daken hebben zonnepanelen, en we proberen slim om te gaan met onze energie. Dat is noodzakelijk en daarmee zijn we al goed bezig. Maar steeds meer elektrische auto’s en warmtepompen vergen ook stroom. Locaties langs snelwegen en op bedrijventerreinen zijn een logische tweede optie voor energieproductie. Daarna zijn ook elders zonnevelden en windmolens nodig. Waar en hoe gaan we die een plaats geven in onze omgeving?

Zo’n vijftig jaar geleden was het de woningnood die om ambitieuze plannen vroeg. Leusden-Centrum was destijds een kleine dorpskern met boerderijen langs de Hamersveldseweg. Goeddoordachte keuzes leidden tot nieuwe woonwijken, maar niet onbegrensd - niet over het Valleikanaal. Nu is het de klimaatverandering die ons vraagt om keuzes voor de toekomst van de energievoorziening.

PROGRAMMA en download presentaties

19:45 uur - login
20:00 uur - welkom
20:10 uur - korte inleiding: Energietransitie - grote uitdagingen, lastig keuzes - door Marian Marseille (DEEL)

Download DEEL presentatie: Veranderen met doordachte keuzes, en hoever zijn we eigenlijk al?
Hoe groot is ons energiegebruik anno 2021? en hoeveel daarvan produceren we in Leusden al zelf, met onze eigen zonnepanelen?
In de 'zon en wind' discussie spelen allerlei vragen en twijfels door elkaar. Vragen over waarom en hoe, over locaties, over de inrichting, over de verdeling van lusten en lasten. Belangrijke vragen om te stellen, nu we aan het begin van een grote transitie staan. Tijdens deze DEEL avond maken we een 'topotijdreis' door de veranderingen in Leusden sinds 1970: er is veel gebouwd, maar met goed doordachte keuzes. Nu hebben we weer goede criteria nodig, voor de toekomst van onze energievoorziening.

20:20 uur - presentatie: Criteria voor energieprojecten - door Gerben de Vries (NMU)

Download NMU presentatie: Alternatief RES bod - criteria voor drievoudig duurzaam
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) stelde criteria op om bij (grote) energieprojecten een goede afweging te maken tussen natuur, landschap en maatschappij. Met die criteria bekeken zijn het RES bod voor regio Amersfoort, en kwamen tot  een alternatief voorstel met locaties die volgens de NMU criteria beter geschikt zijn.

20:50 uur - vragen en discussie: Hoe kunnen we de criteria en afwegingen van de NMU gebruiken binnen DEEL?

ACHTERGROND
- NMU: Aanbod aan regio Amersfoort - energietransitie kan voortvarend en verantwoord
- Gemeente Leusden: zie Leusden.nl | duurzaamheid en Leusdenzonenwind.nl voor gemeente-informatie over de energie transitie

Doe ook mee - DEEL is een vereniging (energiecoöperatie). Doe mee door lid te worden, meld je aan voor de nieuwsbrief, en deel hier je ideeën en vragen. Samen bereiken we meer!