International, landelijk, regionaal en ook in de gemeente zijn er plannen ontwikkeld om een hele snelle transitie te maken naar duurzame energie. Hier beschrijven we de regionale energie strategie en de doelen van Leusden, maar vooral wat onze visie is op de mogelijkheden om als inwoners samen hierin te participeren. En de grote projecten waarbij we als DEEL al betrokken zijn.

Concrete projecten: DEEL & Samen energie opwekken
We onderzoeken samen met de Vallei Horstee of er nieuwe zonnedaken bij een aantal boeren kunnen worden gerealiseerd, en we hebben contact met Zonneveld De Emelaar i.o. om te zien of we daarin als inwoners ook kunnen participeren. Ook overleggen we met twee wind-initiatieven, om te zorgen dat we als inwoners kunnen meedenken en participeren in de windmolens die gepland worden. Zo zorgen we dat de opbrengst van die windmolens ook aan Leusden ten goede komt.

Naast 'Thuis energie besparen en opwekken' zijn er ook grote zon- en wind-projecten nodig, om nog sneller nog meer duurzame energie te kunnen produceren. Hieronder een overzicht van het beleid in de regio en in de gemeente om dit mogelijk te maken. Mét de visie van DEEL op de participatie van ons als inwoners in deze grote energie projecten. 

RES - Regionale Energie Strategie
Vijf jaar geleden is in Parijs overeenstemming bereikt over doelstellingen om de klimaatverandering binnen de 1,5 graden te houden. Bijna alle landen hebben dit doel ondertekend, ook Nederland. Aan de Klimaattafel Energie is vervolgens een plan ontwikkeld om op zee en in 19 regio’s heel veel duurzame energie op te wekken en tegelijkertijd heel veel te besparen. Elke regio heeft een energie doelstelling gekregen. We spreken van RES regio's, waarin de gemeenten een gezamenlijke 'Regionale Energietransitie Strategie' ontwikkelen. Leusden hoort bij de RES regio rondom Amersfoort. Zie RES Regionale Energie Strategie voor de plannen van de gemeente en onze regio

Alternatieve visie voor de regio
De NMU heeft de RES plannen besproken met natuur- en energie-orgaisaties in de regio. Ook DEEL heeft hieraan deelgenomen. Dit resulteerde in een alternatief voorstel, dat door de NMU en het Utrechts Landschap in een brief is aangeboden aan de gemeentes. In die visie worden oa aanbevelingen gedaan voor een plan dat transparantere keuzes maakt, natuur en landschap ontziet en meer ruimte biedt voor lokale initiatieven. Zie NMU | Bod RES Amersfoort voor de brief en de mogelijkheid om te reageren.

Ambitie Leusden: Energieneutraal in 2040
De gemeente Leusden had al voor de RES vastgesteld dat ze in 2040 energieneutraal wil zijn. Dat wil zeggen dat we binnen de Leusdense grenzen net zoveel energie moeten produceren als alle inwoners, bedrijven en andere partijen gebruiken. Hierbij wordt ook het energieverbruik van vervoer gerekend. Om dit doel te halen heeft de gemeenteraad vastgesteld dat in de eerste plaats alle beschikbare en geschikte daken en geluidsschermen vol met zonnepanelen moeten komen te liggen. Dit is bij lange na niet genoeg, want om echt energieneutraal te worden zijn naar schatting ook nog 8 hele grote windmolens nodig en ongeveer 100 hectare zonnevelden; een andere verdeling is ook mogelijk, maar dan geldt als vuistregel dat elke windmolen meer of minder overeenkomt met ongeveer 20 hectaren zonneveld. Voor de uitvoering daarvan is afgesproken dat grote energie projecten uitsluitend gerealiseerd kunnen worden als er participatie is vanuit de inwoners. Zo wordt voorkomen dat wij straks allemaal de lasten dragen, terwijl de grote energie bedrijven de lusten hebben. Zie Gemeente Leusden - energieneutraal voor meer informatie.

Kansen: DEEL & Participatie
Voor DEEL liggen hier mogelijkheden om die participatie mede te organiseren. Daarbij willen we meedenken over (windmolen) locaties en inpassing in het landschap, en borgen dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan de hele Leusdens bevolking. De visie van DEEL is dat we als inwoners moeten kunnen participeren van begin tot realisatie. Dus meedenken én meebeslissen in de plannen en discussies, én participeren in de projecten die gerealiseerd worden. De opbrengst moet ook aan maatschappelijke doelen ten goede komen. Zo kunnen we zorgen dat projecten niet alleen duurzame energie produceren, maar ook maatschappelijke en ecologische waarde realiseren. Wij zoeken dus, met uw steun en ideeën naar win-win-win oplossingen.

Concrete projecten: DEEL & Samen energie opwekken
We onderzoeken samen met de Vallei Horstee of er nieuwe zonnedaken bij een aantal boeren kunnen worden gerealiseerd, en we hebben contact met Zonneveld De Emelaar i.o. om te zien of we daarin als inwoners ook kunnen participeren. Ook overleggen we met twee wind-initiatieven, om te zorgen dat we als inwoners kunnen meedenken en participeren in de windmolens die gepland worden. Zo zorgen we dat de opbrengst van die windmolens ook aan Leusden ten goede komt.

 

Zonnedaken Teller Leusden

x
ZONNEDAKEN OP WONINGEN
x
ZONNEDAKEN OP BEDRIJVEN
x
ZONNESTROOM (MW) GEÏNSTALLEERD VERMOGEN


Bron: CBS (t/m 2019) en DEEL; update nov 2021

We produceren op deze 2.680 zonnedaken van woningen en bedrijven al voldoende Leusdense zonnestroom voor het gebruik van
ruim 5.000 huishoudens, dat is 38% van alle inwoners van Leusden en er komen steeds meer zonnepanelen bij.

Oproep: Heb je onlangs zonnepanelen op je dak gelegd? laat het dan weten voor onze volgende update van de Zonnedaken Teller!

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.