DEEL riep de gemeente op tot heldere communicatie over de plannen rond de Routekaart, en goede afstemming met alle betrokkenen. Er wordt immers gesproken over belangrijke en ingrijpende keuzes die ons allemaal aangaan. Misverstanden en verwarring droegen bij aan een negatieve stemming in de media. Vandaar het initiatief om in te spreken tijdens de raadsvergadering.

Inbreng in de besluitvorming over de Routekaart voor een energie neutraal Leusden namens Energiecoöperatie DEEL

De afgelopen tijd hebben een negental insprekers bij de gemeente bezwaren aangetekend tegen (mogelijke) ontwikkelingen rond het doel van de gemeente Leusden om Energie Neutraal te zijn in 2040. Veel bezwaren bleken betrekking te hebben op niet bestaande plannen en andere misverstanden, zoals oa te lezen is in de Leusder Krant van 10 maart. Andere bezwaren vereisen serieus overleg en goede afstemming. Maar er zat een ondertoon in de boodschappen die het bestuur van de nieuwe Energiecoöperatie DEEL zorgen baarde. Daarom werd het initiatief genomen om in te spreken tijdens de raadsvergadering van 18 maart waar werd gesproken over de Routekaart.

--- Rotonde: balans wonen & natuur - people & planet - heden & toekomst - open blik naar alle belangen - niet blijven draaien ---

Mark Goedkoop, voorzitter van DEEL, sprak in tijdens de raadsvergadering op 18 maart 2021. Hieronder de tekst, die mede ondersteund werd door oa initiatiefgroep EMMA en Windkracht Eemland io.

"Geacht college,

Ik spreek namens de pas opgerichte Energiecoöperatie DEEL; DEEL staat voor Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar. We beogen een brede coöperatie te worden waarin heel veel Leusdenaren kunnen participeren en van daaruit zowel bij te dragen aan energie besparing als energie opwekking.

We begrijpen dat het ongebruikelijk is om in een besluitvormende vergadering in te spreken in plaats van in de informatieronde. Dit is eigenlijk ook meer een reactie op de insprekers in de informatie ronde. Wij begrijpen heel goed dat mensen schrikken van fout geïnterpreteerde kaartjes en we begrijpen dat er echte zorgen en belangen in het spel zijn die iedereen logischerwijs onder de aandacht wil brengen. Prima.
Wat we niet begrijpen is dat veel reacties de teneur hadden dat ze niet tegen duurzame energie zijn, maar vinden dat die energie niet in Leusden hoeft te worden opgewekt. Dat kan natuurlijk niet; je kan die verantwoordelijkheid niet afwentelen op anderen. We gebruiken allemaal veel energie, en ook als we veel besparen moet het restant ergens vandaan komen.

Wat wij missen in deze discussie is het geluid van de Fridays for Future generatie. Daar ben ik zelf veel te oud voor, maar die generatie heeft de weg naar de inbrengrondes kennelijk nog niet gevonden.

We zitten inmiddels in een enorme klimaat crisis, die veel grotere gevolgen heeft voor onze gezondheid, onze biodiversiteit en ook voor onze landbouw dan velen zich lijken te realiseren. Dit is een crisis waar GEEN vaccin voor bestaat en als die echt doorzet, gaat er veel meer mis dan een aantasting van ons landschap. Dit lijkt niet door te dringen. Iedereen zou dus moeten begrijpen dat de discussie niet moet gaan OF Leusden in 2040 energie neutraal moet zijn, maar HOE we dat gaan doen; hoe we met zijn allen de schouders eronder zetten en pijnlijke keuzen moeten gaan maken, zonder ons probleem af te wentelen op anderen.

We ondersteunen de routekaart daarom van harte, maar willen u vragen om twee dingen:
1. Zet nog sterker in op een heldere communicatie, want dan kan vast beter, en communiceer vooral ook met de echte belanghebbenden, de jonge mensen; het is hun toekomst. Hun stem moet vooral gehoord worden.
2. Blijf eisen dat grootschalige energie projecten een flink aandeel lokale burger-participatie moeten hebben, want die burgers kunnen dan meebepalen hoe de opbrengst verdeeld wordt tussen winst voor de portemonnee, de samenleving en de biodiversiteit. Wij merken dat het nu al werkt; diverse initiatieven komen bij DEEL om te zoeken naar participanten. Wij vragen ze nu al om een mooi concurrerend aanbod waarin die drie dingen samengaan; een mooie concurrentie om participanten die duurzame projecten willen steunen."

Mark Goedkoop
Voorzitter Energiecoöperatie DEEL UA