Vrijwel iedereen is het er over eens dat zonnepanelen op alle geschikte daken moeten worden gelegd, en op infrastructuur zoals geluidsschermen. DEEL levert hierin een bijdrage door oa collectieve zonnedaken te ontwikkelen. Maar ook andere, grootschalige energieprojecten zullen in Leusden nodig zijn, iets wat bij velen leidt tot vragen, ongerustheid en heftige discussies. Er zijn veel tegenstrijdige belangen. Wat kan DEEL daarin doen?

A28 zoeklocatieOok als we heel sterk energie besparen zullen we het doel om in 2040 energie neutraal te worden niet halen. Er zullen ook andere energiebronnen moeten worden ontwikkeld. De meest voor de hand liggende zijn het plaatsen van grote windmolens en zonnevelden, en daar zit een grote uitdaging, want vrijwel niemand houdt van zonnevelden en grote windmolens, zeker niet als die in de buurt van woningen worden aangelegd of in kwetsbare natuur. Veel mensen vinden het ook niet acceptabel dat allerlei bedrijven en investeerders de winsten opstrijken, terwijl de Leusdenaren met de lasten worden geconfronteerd; dat vinden wij ook niet eerlijk. Temeer omdat er op dit moment hele hoge rendementen op een investering kunnen worden gehaald. Investeren in zonnevelden en molens levert gewoon een heel goed rendement; uitkijken dus!

Een extra lastig punt is dat de mensen in de dorpskernen soms gemakkelijk lijken te denken over zonnevelden en windmolens in het buitengebied, terwijl mensen in het buitengebied hier veel meer last van hebben. Tegelijkertijd is het aanleggen van een zonneveld of een molen soms ook een kans om een extra inkomstenbron aan te boren.

Bij DEEL realiseren we ons de complexiteit, dat er veel belangen tegenstrijdig zijn. Het belang van de toekomstige generaties die met een klimaatramp dreigen te worden geconfronteerd. Het belang van de natuur en het belang van bewoners, met name in het buitengebied, versus de druk van de investeerders om snel molens en velden te ontwikkelen.

Zie ook "Discussie over windenergie voeren op basis van feiten"  - een reactie op de recente discussie over windenergie, als ingezonden brief van DEEL in de Leusder Krant van 23 juni 2021, geschreven door Mark Goedkoop (voorzitter DEEL) namens DEEL, Initiatiefgroep EMMA en Windkracht Eemland.

"De advertentie en het artikel in de Leusder Krant van woensdag 9 juni 2021 laat zien hoeveel onrust er is over de energietransitie die voor ons ligt. Wij begrijpen die onrust, windmolens heb je liever niet in je omgeving, en er moet uiteraard een zorgvuldige afweging worden gemaakt waarbij gezondheid, natuurwaarden en de beleving van het landschap allen belangrijke factoren zijn. Tot zo ver prima om de ongerustheid te uiten. Wij vinden echter wel dat de discussie zuiver en op basis van feiten moet worden gevoerd, en daar gaat het in onze ogen mis" >> lees verder

Bij DEEL zien wij een heel belangrijke mogelijkheid om op dit alles een positieve invloed te hebben. Die mogelijkheid wordt geboden door de gemeente die als extra eis bovenop allerlei andere eisen stelt dat burgers moeten participeren in een project. Participeren betekent hier een deel van de financiering inbrengen en daarmee mede-eigenaar worden. Ons beleid is dat we alleen vanuit DEEL gaan deelnemen als de belangen van de samenleving en de natuur goed in balans zijn met het algemene belang van energieopwekking. Daarbovenop willen we als eis stellen dat een deel van de financiële opbrengsten ten goede komen aan natuurherstel en aan het financieren van maatschappelijke projecten voor de Leusdenaren.

We zijn net als u benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken en vermoedelijk moeten we nog best veel leren, zoals zovelen op dit terrein. We horen het graag als u denkt dat DEEL dit nog beter kan doen. We zien wel al de eerste effecten. Op dit moment zijn we al door meerdere initiatieven benaderd, en we vragen steeds om duidelijkheid, hoe ze met de belangen van de omgeving en de natuur omgaan, en wat de voordelen voor de maatschappij zijn. Op die manier hopen we dat de initiatieven tegen elkaar opbieden om investeerders in hun project te krijgen.

Nog één ding: we snappen dat het oneerlijk is dat alleen mensen die geld kunnen investeren op deze manier invloed kunnen hebben en we gaan echt zorgen voor mogelijkheden dat iedereen invloed heeft, of door iedereen een stem te geven of door ook met kleine bijdragen (een enkel zonnepaneel) mee te kunnen doen.

Zie ook Terugblik DEEL avond: Criteria voor energieprojecten, mmv Gerben de Vries (NMU)

Doe ook mee - DEEL is een vereniging (energiecoöperatie). Doe mee door lid te worden, meld je aan voor de nieuwsbrief, en deel hier je ideeën en vragen. Samen bereiken we meer!