Vrijwel iedereen is het er over eens dat zonnepanelen op alle geschikte daken moeten worden gelegd, en op infrastructuur zoals geluidsschermen. DEEL levert hierin een bijdrage door oa collectieve zonnedaken te ontwikkelen. Maar ook andere, grootschalige energieprojecten zullen in Leusden nodig zijn, iets wat bij velen leidt tot vragen, ongerustheid en heftige discussies. Er zijn veel tegenstrijdige belangen. Wat kan DEEL daarin doen?


Hoe gaan we in Leusden voldoende groene stroom produceren om de klimaatdoelen te halen? Een uitdaging met lastige dilemma’s. Tijdens de online DEEL avond op dinsdag 25 mei gingen we daarover in gesprek met Gerben de Vries (Natuur en Milieufederatie Utrecht).


DEEL riep de gemeente op tot heldere communicatie over de plannen rond de Routekaart, en goede afstemming met alle betrokkenen. Er wordt immers gesproken over belangrijke en ingrijpende keuzes die ons allemaal aangaan. Misverstanden en verwarring droegen bij aan een negatieve stemming in de media. Vandaar het initiatief om in te spreken tijdens de raadsvergadering.


Woensdag 31 maart 2021 organiseerde Energiecoöperatie DEEL een online informatie avond ism IkWilWAtt energiegidsen en Energiegroep COOL. Staat jouw CV-ketel al op 60 graden? Wil je meedoen in een nieuw collectief Zonnedak (en wat is dat) ? Beide onderwerpen kwamen aan bod.


Veel cv-ketels staan op 80 graden ingesteld, en dat is veel heter dan nodig. Op welke temperatuur staat jouw cv-ketel? Check de temperatuur, en zet 'm op 60! Zo bespaar je al snel veel gas, en daarmee energie en geld. Urgenda rekende uit dat je voordeel kan oplopen tot wel 60 euro per jaar.


Najaar 2020 is Zonnedak Valleizon opgeleverd, het 2e collectieve zonnedak in Leusden. Wilt u ook meedoen in een collectief zonnedak? DEEL en Vallei Horstee overleggen ism enkele agrariërs waar we nieuwe collectieve zonnedaken kunnnen realiseren. En we hebben contact met Zonneveld De Emelaar i.o. om te zien of we daarin als inwoners ook kunnen participeren.